Bạn Bè Của Bạn Xấu Xa Hay Tốt Bụng?

Hãy nhấn BẮT ĐẦU và xem Ông già Noel xếp hạng bạn bè trong 2 danh sách. Hãy xem ai xấu xa và ai tốt bụng!

Thêm trắc nghiệm