Ý Nghĩa Tên Của Bạn Trong Tiếng Nhật Là Gì?

Bạn cần biết ý nghĩa tên của bạn nhưng khi bạn ở Nhật bản thì ý nghĩa tên của bạn sẽ là gì? Hãy nhấn BẮT ĐẦU để tìm hiểu ngay!

Thêm trắc nghiệm